Corona maatregelen bij communicatietrainingen

Laatste aanpassing 11 oktober 2020

Om besmetting van het Coronavirus tijdens mijn trainingen en workshops te voorkomen en deelnemers een veilig gevoel te geven, neem ik momenteel, in lijn met de aanbevelingen van het RIVM en in overleg met mijn opdrachtgevers, de volgende voorzorgsmaatregelen:

  1. De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training per mail de vragenlijst gezondheidscheck van het RIVM met de vraag zich af te melden voor de training als zij ergens “ja” op moeten antwoorden.
  2. De groepsgrootte is afhankelijk van de grootte van de cursusruimte. De stoelen staan 1,5 m van elkaar en er is voldoende loopruimte.
  3. De trainingen vinden plaats in cursusruimtes met een natuurlijke luchtventilatie.
  4. Er komen zo nodig looproutes voor binnenkomst, weggaan en toiletbezoek.
  5. Deelnemers en trainer doen bij binnenkomst, bij het weggaan en bij tussentijdse verplaatsingen hun mondneusmasker op. De mondkapjes kunnen af als de deelnemers zitten.
  6. Bij binnenkomst en afscheid nemen wordt, op een andere persoonlijke wijze dan handen schudden, blijk gegeven van begroeting, respect of waardering.
  7. In de cursusruimte is desinfecterend materiaal aanwezig zoals reinigingsspray en handgel.
  8. Ik vermijd oefeningen waarbij fysiek contact noodzakelijk is.
  9. Tot slot: bij bepaalde trainingen en workshops bestaat de mogelijkheid om deze online te laten plaatsvinden.

Hopelijk zijn we met deze voorzorgsmaatregelen in staat om op verantwoorde wijze alle geplande trainingen door te laten gaan en ook weer nieuwe trainingen en workshops voor het najaar in te plannen.