Assertief communiceren

Grenzen herkennen, erkennen én bewaken

Als je in je werk teveel dingen op je bord krijgt of de ander vraagt teveel van je dan is het belangrijk dat je weet wat je wel en niet kunt doen en dat je grenzen stelt. Maar het kan soms knap lastig zijn om die grenzen te herkennen en erkennen én om ze aan te geven.

Gebrek aan kennis over afbakening van je taak, een emotionele betrokkenheid met je cliënt of je collega of een groot verantwoordelijkheidsgevoel kunnen het lastig maken om “nee” te zeggen. Ook de angst dat je het contact met de ander verstoort als je een grens stelt, kan meespelen.

Drie dingen zijn belangrijk bij bewaken van grenzen:

 1. Kennis over grenzen binnen je organisatie: en over wat wel of niet bij je taakomschrijving hoort. En: waar ben je wel of niet voor verzekerd?
 2. Bewustwording van je persoonlijke grenzen: reflectie op je eigen normen en waarden, gevoeligheden en valkuilen. Het is van belang  dat je je ervan bewust bent wat je zelf nog prettig vindt in het contact met je cliënt. Maar ook waar je zelf de grens van de ander te dicht nader.
 3. De vaardigheid om op respectvolle wijze “nee” te durven en kunnen zeggen: afstemmen op de ander en assertief handelen.

Voor wie?

Mijn workshops en trainingen Assertief communiceren  zijn geschikt voor medewerkers binnen diverse werkgebieden:

 • Verzorgenden in de thuiszorg, kraamzorg en PG afdelingen van verpleeginstellingen
 • Begeleiders in de psychiatrie (beschermde woonvormen)
 • Docenten in basis-, voortgezet en -beroepsonderwijs
 • Beheerders en vrijwilligers van buurthuizen
 • Vrijwilligers in de zorg, maatschappelijke dienstverlening en vluchtelingenwerk
 • Baliemedewerkers/receptionisten
 • Handhavers van overheidsdiensten
 • Uitvaartbegeleiders

Thema’s in de training

Reflectie op grenzen

 • Verschillende soorten grenzen in het werk: wettelijk, ethisch, taak, fysiek, persoonlijk
 • Grenzen van de organisatie en grenzen aan de taak
 • Ervaren van persoonlijke grenzen
 • Waarom zeg ik geen “nee”? Valkuilen bij “nee” zeggen

Grenzen bewaken

 • Assertiviteit: vier manieren van “nee” zeggen
 • “Nee” zeggen met het ‘Sandwichmodel’ of het ‘Zandlopermodel’
 • De kunst van het feedback geven
 • Weerstand bij de ander herkennen

Mijn werkwijze in de training

Mijn assertiviteitstrainingen en -workshops zijn praktijkgericht. Met oefeningen, voorbeelden, illustratieve filmpjes, opdrachten en spelvormen/ stellingen neem je de grenzen binnen je organisatie onder de loep en ervaar je waar jouw persoonlijke grenzen liggen in het contact met cliënten of collega’s. Je leert te luisteren naar je intuïtie (‘niet-pluis-gevoel’) en signalen van je lijf.

Je krijgt de gelegenheid om uit te proberen wat wel of niet werkt in je eigen voorbeelden en aan de hand van, aan de praktijk gerelateerde, fictieve situaties. Je maakt kennis met een zeer bruikbaar gespreksmodel voor het aangeven van grenzen en je oefent in het op een respectvolle wijze “nee” zeggen of een vervelende boodschap vertellen en feedback geven.

Ik werk samen met professionele trainingsacteurs. Zij zijn in staat om feilloos hun gedrag in de simulatie af te stemmen op je leervraag en je gerichte feedback te geven over je aanpak.

Vorm en duur

De duur van de training hangt nauw samen met de beoogde resultaten. In een workshop van een dagdeel ‘proeven’ de deelnemers aan het thema. Bij een training van twee dagdelen kunnen de deelnemers uitgebreid vaardigheden oefenen.

Meer informatie over mogelijkheden en tarieven en voor het maken van een afspraak met Ellen Joormann.