Een groep trainen

Leren trainen en begeleiden van een groep medewerkers

Uit hoofde van je functie wil je workshops of korte trainingen voor medewerkers binnen de organisatie gaan geven. Waar begin je, hoe pak je dat aan en wat kom je allemaal tegen? Hoe zorg je ervoor dat de medewerkers gemotiveerd worden om te leren en actief deel te nemen?

Of je leidt regelmatig personeelsbijeenkomsten en je merkt dat die best wel wat spannender en interactiever mogen.

Trainingen geven is een vak dat je niet zo maar in een paar dagen leert. Maar iemand die affiniteit en ervaring met groepen heeft en naar zichzelf kan en wil kijken, komt een heel eind met de beginselen van het trainen van groepen. Gericht kijken naar trainers en veel oefening in de praktijk doen de rest.

Voor wie?

Mijn workshops en trainingen Trainen van groepen zijn geschikt voor leidinggevenden, projectleiders, coördinatoren en voor iedereen die bijeenkomsten of workshops voor medewerkers begeleidt of wil gaan begeleiden.

Training Een groep vrijwilligers trainen voor vrijwilligerscoördinatoren: in deze training leren de vrijwilligerscoördinatoren in te spelen op het specifieke karakter van vrijwilligerswerk en op de motieven van vrijwilligers.

Thema’s in de training

Tijdens de eerste trainingsbijeenkomst ontwerp je een workshop of korte training voor je eigen groep medewerkers. Tijdens de tweede bijeenkomst test je deze uit in de trainingsgroep, oefen je persoonlijke leerpunten en krijg je feedback van collega-deelnemers.

Je leert groepsdynamische processen beter te doorgronden en je krijgt ideeën voor methodieken om bijeenkomsten en workshops interactiever en dynamische en dus productiever en plezieriger te maken.

Basistrainersvaardigheden en ontwerpen van een workshop

 • Kennismakingsmethodieken
 • Veiligheid creëren
 • Houdingsaspecten en kwaliteiten van de trainer
 • De start van een workshop: een introductie geven
 • Duidelijke instructie geven en aanzetten tot enthousiasme
 • Ontwerpen van een workshop: doelgroep, doel, opbouw en spelen met methodieken

Groepsinterventies

 • Groepsdynamica: anticiperen op fasen in groepsvorming en omgaan met verschillende groepsrollen
 • Op gang brengen en houden van gesprekken: vragen stellen, verdieping aanbrengen, doorvragen, belonen, uitnodigen tot reflectie, vermijden van discussie
 • Veiligheid creëren in de groep
 • De achtergrond en betekenis van weerstand en omgaan met weerstand en kritiek
 • Feedback
 • Omgaan met praters en zwijgers
 • Omgaan met ‘lastige’ vragen uit de groep
 • Werken met heterogeen samengestelde groepen
 • Het afsluiten en evalueren van een workshop

Mijn werkwijze in de training

Mijn trainingen en workshops zijn praktijkgericht. Je verzamelt ideeën voor werkvormen en je krijgt de gelegenheid om te oefenen met je leervragen. Bij deze training maak ik dankbaar gebruik van de inzichten, theorieën en werkvormen van onder andere Karin de Galan.

Vorm en duur

De duur van de training hangt nauw samen met de beoogde resultaten. Mogelijke vormen: workshops van een dagdeel en een- en tweedaagse trainingen.

Meer informatie over mogelijkheden en tarieven en voor het maken van een afspraak met Ellen Joormann.