Afstemmen in een 1-op-1-contact met clienten

Contact maken en afstemmen in gesprekken met cliënten en patiënten

In contact met cliënten en patiënten biedt je inlevingsvermogen, een luisterend oor, ruimte en erkenning. Het gaat er om de juiste frequentie te vinden (de ‘fine-tuning’). Je kijkt met aandacht naar de ander zodat je ruimte maakt voor contact en wat je daarin opvalt: je signalerende rol. Pas als je werkelijk afstemt, heb je oprecht contact en kun je iets voor de ander betekenen.

Dit vraagt terughoudendheid in het ‘helpen en oplossen’, een neiging die veel werkers in de zorg en welzijn maar moeilijk kunnen onderdrukken. Deze impuls maakt de ander vaak alleen maar afhankelijker van jou. Wat zijn jouw valkuilen in het contact met de ander en hoe kun je hiermee omgaan? En hoe blijf je afgestemd in complexe, stressvolle of lastige situaties? Bijvoorbeeld in contact met mensen met verschillende achtergronden, bij het bespreekbaar maken van een pijnlijk onderwerp, in het aangeven van een grens of het overdragen van een vervelende boodschap. En hoe blijf je trouw aan de ander, ook als die jou uitdaag, bekritiseert of het niet meer ziet zitten? Wat ‘laat’ je bij de ander en hoe blijf je trouw aan jezelf?

Voor wie?

Mijn workshops en trainingen Afstemmen in een 1-op-1-contact zijn geschikt voor verzorgenden, hulpverleners en vrijwilligers in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening die in nauw contact staan met cliënten en patiënten.

Thema’s in de training

Vertrouwen opbouwen

  • Inzicht in je eigen sterke eigenschappen, vaardigheden én valkuilen in communicatie
  • Basisgespreksvaardigheden: vragen stellen, doorvragen, samenvatten, reflectief luisteren en feedback geven
  • Houdingsaspecten in het opbouwen van een vertrouwensrelatie: empatisch vermogen

Signaleren en motiveren

  • Observeren en signaleren: onderscheid maken tussen feiten en eigen oordelen en interpretaties
  • Geven van een gevoelsreflectie
  • Doorvragen naar beleving en betekenis
  • Motiverende gespreksvoering: ondersteunen van de kracht en veerkracht van de ander (empowerment)
  • Omgaan met afhankelijkheid en onafhankelijkheid en met verschillen in positie

Mijn werkwijze in de training.

Mijn trainingen en workshops Afstemmen in een 1-op-1-contact geef ik vanuit de Presentiefilosofie .

De workshops en trainingen zijn praktijkgericht. Je oefent met eigen vragen, casuïstiek en simulaties uit de praktijk, je buigt je over dilemma’s en opdrachten en je krijgt achtergrondinformatie over communicatie en het voeren van helende gesprekken.

Vorm en duur

De duur van de training hangt af van de beoogde resultaten. Mogelijke vormen: workshops van een dagdeel en een eendaagse of tweedaagse training.

Meer informatie over mogelijkheden en tarieven en voor het maken van een afspraak met Ellen Joormann.