Trainingen voor vrijwilligersorganisaties

Mijn werkveld

Ik verzorg communicatietrainingen voor diverse groepen vrijwilligers in de zorg en maatschappelijke dienstverlening zoals:

  • Maatjes- en huisbezoekprojecten
  • Zorginstellingen, terminale zorg, informele (thuis) zorg, mantelzorgondersteuning en respijtzorg
  • Sociale wijkteams, buurtwerk  en buurtkamers,  seniorenwerk
  • Telefonische hulpdiensten
  • Vluchtelingenopvang
  • Cliënten- en patiëntenraden

Trainingen en workshops

Thema’s voor vrijwilligers

Thema’s voor vrijwilligerscoördinatoren