Teamcoaching

Samenwerken vanuit bezieling

In mijn werk als trainer kom ik bij teams, besturen en organisaties verschillende aanleidingen voor teambegeleiding tegen. De vragen kunnen gaan over de inhoud van het werk: “Waar staan wij samen voor en hoe zien wij onze toekomst (missie- en visievraagstukken)” of “Hoe kijkt de buitenwereld naar ons en wat willen onze klanten eigenlijk?”

De vragen gaan vaak ook over de wijze van samenwerken. De balans tussen gezelligheid en resultaatgerichtheid is bijvoorbeeld zoek. Of de teamleden functioneren als eilandjes waarin zij te weinig gebruik maken van elkaars kwaliteiten en inzichten. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden roept onvrede op of de stijl van leidinggeven is onvoldoende afgestemd op de taakverantwoordelijkheid en deskundigheid  van het team. Of misschien herken je het fenomeen dat een deel van je team oude tradities in tact wil laten en dat de veranderingen voor anderen niet snel genoeg kunnen gaan.

Het risico bestaat dat de positieve energie wegvloeit uit het team en dat sluimerende onvrede tot afsplitsingen of zelfs tot harde conflicten leiden. Dan is het fijn als een onafhankelijke coach ervoor zorgt dat iedereen zich kan uitspreken, dat er helderheid komt in wat er eigenlijk speelt, dat je team goed afscheid kan nemen van improductieve gedachten en werkwijzen en dat verbindingen worden hersteld.

Thema’s bij teamcoaching

  • Op zoek naar de wortels van het team: hoe is het ooit begonnen, wie zijn de cultuurdragers, welke elementen uit de historie verdienen een herijking?
  • Drijfveren in het werk en beelden en verwachtingen ten aanzien van de samenwerking
  • Op zoek naar een gedeelde ziens- en handelwijze (zie ook: training Agressie hanteren)
  • Functionele rollen binnen het team: wat is de meerwaarde van elke rol en hoe staat het met een gezonde balans tussen die rollen?
  • Kernkwadrant: onderzoek naar kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen van de individuele teamleden en van het team als geheel
  • Samenwerken in een zelfsturend team
  • Bespreken en oplossen van een (sluimerend) conflict
  • Op zoek naar nieuwe inspiratie en verbinding

Mijn werkwijze

Als teamcoach tracht ik een veilige sfeer te creëren voor alle betrokkenen, zorg ik ervoor dat iedereen optimaal betrokken raakt en dat de teamleden van en met elkaar kunnen leren. Mijn intentie is dat inzichten en afspraken niet in de prullenbak verdwijnen maar daadwerkelijk een positieve impact hebben op de samenwerking én de werkresultaten. Ik doe dat op een afwisselende wijze, soms confronterend en vragen stellend en soms achteroverleunend. Ik zet verschillende begeleide-intervisiemethodieken, samenwerkingsoefeningen en inspirerende spelvormen in. Gebruik van buitenruimte en teambuildingsmaterialen behoren tot de mogelijkheden. Een van de methodieken die ik in kan zetten is een systemische organisatieopstelling.

Vorm en duur

Deze zijn afhankelijk van de aard van de vraag. In een eerste bijeenkomst maak je nader kennis  met elkaars motivatie en de vraagstelling én onderzoek je het commitment om hieraan te werken. Duidelijk wordt wat de volgende stap kan zijn. Vaak is dan een kort traject van een paar bijeenkomsten voldoende, met na een half jaar een voortgangsbijeenkomst.

Meer informatie over mogelijkheden en tarieven en voor het maken van een afspraak met Ellen Joormann.