Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken

Leren eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken

Waarom nemen we het vaak niet serieus als iemand zegt zich alleen te voelen? Hij of zij heeft immers veel sociale contacten! En anderzijds: hoe komt het toch dat eenzaamheid soms door de persoon zelf wordt ontkend?  En waarom helpt het organiseren van leuke activiteiten vaak niet om eenzaamheidsgevoelens tegen te gaan?

Wat is er nodig zodat iemand zelf in actie komt? En kun jij de eenzaamheid van jouw cliënt verlichten of het isolement helpen doorbreken?

Omgaan met mensen die zich eenzaam voelen vraagt veel van je geduld en je vermogen om je in te leven, om contact te maken en nabij te kunnen zijn. En soms ook om het te kunnen ‘laten’.

Voor wie?

Mijn workshops en trainingen Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken zijn voor ieder die in zijn of haar werk in contact komt met mensen waarvan je vermoed of weet dat zij zich eenzaam voelen: maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, verpleegkundigen, vrijwilligers in (informele) zorg, welzijn en sociale hulp, docenten, vertrouwenspersonen, dienstverlenend personeel, wijkagenten en boa’s.

Thema’s in de (online) training en workshops

Je krijgt inzicht in oorzaken en uitingsvormen van eenzaamheid en je leert de signalen van eenzaamheid herkennen. Je leert af te stemmen en nabij te zijn en bij te dragen aan de veerkracht van de ander zonder diens last over te nemen. Je houdt hierin rekening met je eigen grenzen en mogelijkheden.

Hieronder de vier modules van de totale training. De modules worden ook los, bijvoorbeeld als workshop, aangeboden.

Module 1  Verkenning van mogelijkheden en grenzen bij eenzaamheid

 • Verkenning van het begrip eenzaamheid: wat is het en waar komt het vandaan; de risicogroepen; feiten en fabels over eenzaamheid; de impact van eenzaamheids-gevoelens op de fysieke en psychische gezondheid.
 • Stadia van eenzaamheid en de betekenis hiervan voor de aanpak.
 • Mogelijkheden van en grenzen aan ‘je opdracht’: kwaliteiten en vaardigheden; dilemma’s en valkuilen in het contact.

Module 2  Signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid

 • Signaleren van eenzaamheid. Gebruik van de Signaleringskaart van Een tegen eenzaamheid (Min. VWS)
 • Opbouwen van een vertrouwensband: aansluiten; contact maken; respect en empathie tonen; luisteren.
 • Verhelderen van de hulpvraag: aansluiten, afstemmen en oordeelloos waarnemen.
 • Gespreksvaardigheden bij herkennen en erkennen van eenzaamheidsgevoelens: actief en reflectief luisteren; de kunst van het vragen stellen; feedback geven.

Module 3  Activerend werken: aanspreken van de eigen kracht

 • De uitgangspunten, doelen en trajectmatige werkwijze van activerend werken: de 3 fasen 1. Situatieverheldering, 2. Perspectiefontwikkeling en 3. Actieondersteuning.
 • Specifieke gespreksvaardigheden bij activeren: doorvragen en motiverende gespreksvoering.

Module 4  Omgaan met weerstand en emoties bij eenzaamheid  

 • Omgaan met de emotie van de ander en/of jezelf
 • Omgaan met schaamte of ontkenning, behoefte aan intimiteit, met afhankelijk, passief of claimend gedrag van de gesprekspartner.
 • Op respectvolle wijze grenzen aangeven.

Mijn werkwijze in de training

Mijn trainingen en workshops Eenzaamheid signaleren geef ik vanuit de Presentiefilosofie. De trainingen zijn praktijkgericht en bieden je de gelegenheid om te reflecteren op je eigen beelden en (voor) oordelen en te oefenen met vaardigheden en houdingsaspecten.

Als werkvormen zet ik meditatieve oefeningen in en bespreek je dilemma’s en opdrachten in kleine groepen. Tijdens de training ontvang je relevante achtergrondinformatie over het thema eenzaamheid. Ik maak gebruik van actuele inzichten over signalering en bestrijding van eenzaamheid.

Ik werk samen met professionele trainingsacteurs. Zij zijn in staat om feilloos hun gedrag in de simulatie af te stemmen op je leervraag en je gerichte feedback te geven.

Vorm en duur

De duur van de training hangt nauw samen met de beoogde resultaten. Mogelijke vormen: workshops van een dagdeel en een- en tweedaagse trainingen.

NB  Het is mogelijk om de workshops of training online te laten plaatsvinden.

Meer informatie over de mogelijkheden en tarieven en voor het maken van een afspraak met Ellen Joormann.