Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken

Leren eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken

Hoe komt het toch dat eenzaamheid soms door de betrokkene zelf wordt ontkend? Of waarom nemen we het vaak niet serieus als iemand zegt zich alleen te voelen? Hij of zij heeft immers veel sociale contacten!

Waarom lukt het je cliënt niet om zelf actie te ondernemen tegen eenzaamheid? En kun jij de eenzaamheid van jouw cliënt verlichten of het isolement helpen doorbreken? Omgaan met mensen die zich eenzaam voelen vraagt veel van je geduld en je vermogen om je in te leven, om contact te maken en nabij te kunnen zijn. En soms ook om het te kunnen ‘laten’.

Voor wie?

Mijn workshops en trainingen Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken zijn voor ieder die in zijn of haar werk in contact komt met mensen waarvan je vermoed of weet dat zij eenzaam zijn of dreigen in een isolement te geraken: maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, verpleegkundigen, vrijwilligers in (informele) zorg, welzijn en sociale hulp, docenten, vertrouwenspersonen.

Thema’s in de training

Je krijg inzicht in oorzaken en soorten van eenzaamheid en je leert de signalen van eenzaamheid en sociaal isolement herkennen. Je leert af te stemmen en nabij te zijn en bij te dragen aan de veerkracht van de ander zonder diens last over te nemen. Je leert hierin rekening te houden met je eigen grenzen en mogelijkheden.

Signaleren van eenzaamheid

 • Verkenning van de begrippen eenzaamheid en sociaal isolement
 • Oorzaken van eenzaamheidsgevoelens
 • De impact van eenzaamheidsgevoelens op de fysieke en psychische gezondheid
 • Het onderscheid tussen sociale en emotionele eenzaamheid en de betekenis voor aanpak
 • Signalen van eenzaamheid

Bespreekbaar maken van eenzaamheid

 • Opbouwen van een vertrouwensband
 • Bespreekbaar maken van eenzaamheidsgevoelens
 • Steunend gedrag
 • De impact van je eigen beleving in het contact
 • Gespreksvaardigheden: onbevooroordeeld afstemmen op de ander en feedback geven
 • Meedenken over veranderingen: motiverende gespreksvoering

Mijn werkwijze in de training

Mijn trainingen en workshops Eenzaamheid signaleren geef ik vanuit de Presentiefilosofie. De trainingen zijn praktijkgericht en bieden je de gelegenheid om te reflecteren op je eigen beelden en (voor) oordelen en vaardigheden en houdingsaspecten te oefenen.

Als werkvormen zet ik meditatieve oefeningen in en bespreek je dilemma’s en opdrachten in kleine groepen. Tijdens de training ontvang je relevante achtergrondinformatie over het thema eenzaamheid. Ik maak gebruik van actuele inzichten over signalering en bestrijding van eenzaamheid.

Ik werk samen met professionele trainingsacteurs. Zij zijn in staat om feilloos hun gedrag in de simulatie af te stemmen op je leervraag en je gerichte feedback te geven.

Vorm en duur

De duur van de training hangt nauw samen met de beoogde resultaten. Mogelijke vormen: workshops van een dagdeel en een- en tweedaagse trainingen.

Meer informatie over de mogelijkheden en tarieven en voor het maken van een afspraak met Ellen Joormann.