Signalerend of Activerend huisbezoeker worden

Signalerend en Activerend huisbezoek

Veel gemeentes zetten zich in om kwetsbare ouderen te ondersteunen om deel te blijven nemen aan hun woonomgeving en zelf actief keuzes te maken over hun leven.

De eerste stap hierin is vaak het Signalerend huisbezoek. Ouderenadviseurs voeren, meestal i.s.m. getrainde vrijwilligers, gesprekken met 75-plussers over hun woonsituatie, gezondheid, zelfredzaamheid, mobiliteit, sociale contacten en financiële situatie, om samen met hen te onderzoeken of er ondersteuning of zorg gewenst is.

Daarna volgt een advies of een praktische oplossing (traplift, maaltijdservice, thuiszorg, e.d.) of, in geval van bijvoorbeeld sociaal isolement, de inzet van een maatje of bezoekvrijwilliger. Wanneer het gaat om een langdurig, afgebakend contact tussen oudere en vrijwilliger, met als doel toe te werken naar een verbetering van leefsituatie en welbevinden, dan spreken we van Activerend huisbezoek. Deze methode bestaat uit drie stappen:

 1. Situatieverheldering: contact leggen, vertrouwensband opbouwen, verkennen, signaleren en analyseren van de situatie.
 2. Perspectiefontwikkeling: het ontdekken van nieuwe mogelijkheden, motiveren tot verandering en het stellen van doelen.
 3. Actieondersteuning: steunen bij het oppakken van activiteiten, gericht op zelfstandig functioneren en het afbouwen van de relatie.

Hieronder een beschrijving van mijn beide trainingen Signalerend huisbezoek en Activerend huisbezoek.

Inhoud training Signalerend huisbezoek

 • De functie en taak van de (vrijwillige) signalerend huisbezoeker. Waar liggen de mogelijkheden en beperkingen in je functie?
 • Wat ga je allemaal signaleren? Uitgelicht: signaleren van eenzaamheid.
 • De verschillende fasen in een signalerend huisbezoek: van voorbereiding tot rapportage.
 • Contact leggen en vertrouwen bieden: empathie en een onbevooroordeelde grondhouding.
 • Gespreksvaardigheden in de verschillende fasen van het contact zoals: contact leggen, informatie geven, vragen stellen, doorvragen, actief luisteren, samenvatten.
 • Werken met een vragenlijst: de do’s en dont’s.
 • Omgaan met je valkuilen als signalerend huisbezoeker zoals: invullen voor de ander, willen oplossen of adviseren, onvoldoende afstand houden, geen grenzen aangeven, moeite met geheimhouding. Welke van je kwaliteiten kunnen je helpen bij het vermijden van je valkuilen.
 • Kennis van de sociale kaart, terugkoppeling en doorverwijzing.

Inhoud training Activerend huisbezoek

 • Het profiel van de activerend huisbezoeker: taak, functie, vaardigheden, attitude en kennis. Waar liggen de mogelijkheden en beperkingen in je functie? De methode Activerend Huisbezoek en je rol in de drie stappen.
 • Stap 1  Situatieverheldering: Inzicht krijgen in de leef- en belevingswereld van de ander en het opvangen en interpreteren van signalen. Opbouwen van een vertrouwensband: empathisch en oordeelloos zijn.                                            
 • See the source imageStap 2  Perspectiefontwikkeling: Ontwikkelen van de motivatie van de cliënt om te veranderen en versterken van de betrokkenheid bij het maken van keuzes (empowerment). Gespreksvaardigheden: vragen stellen, reflectief luisteren, bevestigen, samenvatten, feedback geven, motiverende gespreksvoering / verandertaal ontlokken.
 • Stap 3  Actieondersteuning: Om activiteiten te vinden die passen bij de cliënt, ben je goed op de hoogte van het lokale aanbod. In stap drie van de methodiek is er aandacht voor de sociale kaart, maar ook voor sociaal-emotionele ondersteuning.
 • Omgaan met je valkuilen als activerend huisbezoeker zoals: last hebben van twijfels en ‘weerstand’ van je cliënt, moeite hebben met geheimhouding, moeite hebben met de waarden en normen van de ander, moeilijk afstand kunnen bewaren van diens problemen, de neiging om problemen van de ander te willen oplossen. Welke kwaliteiten kunnen je helpen bij het vermijden van je valkuilen?

Mijn werkwijze in de training

Mijn trainingen en workshops Signalerend en Activerend huisbezoek zijn praktijkgericht en bieden je de gelegenheid om te reflecteren op en oefenen met je eigen houding en vaardigheden bij het signaleren en activeren. Je krijgt op interactieve wijze informatie over het thema en je bespreekt in kleine groepen dilemma’s en opdrachten.

Tijdens de training ontvang je relevante achtergrondinformatie over het thema signaleren en activeren.

Ik werk samen met professionele trainingsacteurs. Zij zijn in staat om feilloos hun gedrag in de simulatie af te stemmen op je leervraag en je gerichte feedback te geven.

Vorm en duur

De duur van de training hangt nauw samen met de beoogde resultaten.

Mogelijke vormen: workshops van een dagdeel en een- en tweedaagse trainingen. Een training Signalerend huisbezoek kan bestaan uit een of twee dagdelen; een training Activerend huisbezoek uit twee of drie. Het is ook mogelijk om de beide thema’s in een cyclus van bijvoorbeeld drie dagdelen te gieten.

Meer informatie over de mogelijkheden en tarieven en voor het maken van een afspraak met Ellen Joormann.