Medewerkers coachen

Leren coachen en begeleiden: de basis

Alles wat je aandacht geeft groeit. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van talenten van je medewerkers. Als coördinator of leidinggevende fungeer je als aanspreekpunt tussen medewerker en organisatie.

Je bent in deze klankbord, voorbeeld, helper, begeleider en soms ook coach. Maar wat is precies het verschil? Hoe vervul je de rol van coach? Welke houding en vaardigheden heb je nodig? Wat doe je bij lastige keuzes? En hoe houd je je eigen grenzen in de gaten?

Voor wie

Mijn trainingen en workshops Coachen van medewerkers zijn geschikt voor ieder die in zijn of haar werk op een coachende wijze leiding wil geven.

Training Coachen en begeleiden van vrijwilligers voor vrijwilligers coördinatoren: in deze training leren de vrijwilligerscoördinatoren in te spelen op het specifieke karakter van vrijwilligerswerk en op de motieven van vrijwilligers.   

Thema’s in de training

Begeleiden en begeleid worden

  • Begeleiden en begeleid worden: ervaringen, beelden en veronderstellingen
  • Principes van begeleiden en coachen: op welke manier leren mensen?
  • Verschillende stijlen van begeleiden: wanneer zet ik welke stijl effectief in en hoe schakel ik tussen de verschillende stijlen?
  • Basisvaardigheden: actief luisteren en de kunst van het vragen stellen

Houding en vaardigheden

  • Kwaliteiten en valkuilen van de coach
  • Diverse vormen van begeleidingsgesprekken: feedbackgesprek, motiverend gesprek, slecht nieuwsgesprek
  • Specifieke vaardigheden in verschillende soorten begeleidingsgesprekken zoals de kunst van het ‘onder water’ vragen stellen.

Mijn werkwijze in de training

De werkwijze is gevarieerd en is een combinatie van het verwerven van nieuw inzicht, gekoppeld aan de eigen ervaringen van alledag. Je krijgt opdrachten in kleine  groepen, oefenspelen en gespreksoefeningen. Ik illustreer met relevante voorbeelden en achtergrondinformatie.

Bij deze training werk ik samen met professionele trainingsacteurs. Zij zijn in staat om feilloos hun gedrag in de simulatie af te stemmen op je leervraag en je gerichte feedback te geven.

Vorm en duur

De duur van de training hangt nauw samen met de beoogde resultaten. Mogelijke vormen: workshops van een dagdeel en een- en tweedaagse trainingen.

Meer informatie over mogelijkheden en tarieven en voor het maken van een afspraak met Ellen Joormann