Privacy

PRIVACYVERKLARING            

Hieronder zie je, in het kader van de wet AVG, mijn uitgangspunten t.a.v. opslag en verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers, samenwerkingspartners en deelnemers als ook mijn maatregelen om gevoelige informatie hierover veilig te stellen.

Contactgegevens

Ellen Joormann Training & Teamcoaching

A   Willemstraat 74,  5616 GE Eindhoven

M   06 20 36 35 48

E   info@ellenjoormann.nl

www.ellenjoormann.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat wij een samenwerkingsverband hebben en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Van onderstaande twee groepen contacten sla ik de volgende gegevens op:

A. Gegevens van mijn (potentiële) opdrachtgevers

* Naam bedrijf

* Website bedrijf

* Voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon

* Locatie bedrijf

* Status van het contact

B. Gegevens van samenwerkingspartner en trainingsacteurs

* Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

* Bankrekeningnummer

* BTW nummer

* KvK nummer

NB 1  Input, verwerking en beheer van gegevens gebeurt alleen door Ellen Joormann.

NB 2  De gegevens van opdrachtgevers/prospects staan op mijn laptop in een Word document.

NB 3  Ik bezit geen namenlijsten met persoonsgegevens van cursisten.

NB 4  Nieuwe contactpersonen van bedrijven komen telefonisch of via de mail binnen of via de contactpagina van mijn website.

Doel van gegevensvastlegging

* Bereikbaarheid voor acquisitie

* Onderhouden van contact met opdrachtgevers

* Maken van afspraken met (potentiële) opdrachtgevers of samenwerkingspartners

* Bezoek voor offertegesprek of voor uitvoeren van trainingen

* Opstellen van offertes

* Facturering

* Betalen van facturen

* Mijn belastingaangifte (omzetbelasting)

Bewaren van gegevens

Ik bewaar gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na 5 jaar geen contact worden contactgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel jouw gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichting. Gegevens van klanten en contacten worden niet gedeeld met derden zonder toestemming van alle partijen.

NB 1  Ik maak gebruik van de sociale media LinkedIn en WhatsApp (zie: Beveiliging van vastgelegde persoonsgegevens)

Beveiliging van vastgelegde persoonsgegevens

Op  mijn laptop: overzicht van klanten en opdrachtgevers.

Beveiliging laptop -> Persoonlijke code bij inloggen

LinkedIn via laptop -> Zie: privacyreglement van LinkedIn

Op  mijn IPhone: adreslijst van contactpersonen en WhatsApp

Beveiliging IPhone –> Persoonlijke inlogcode (vingerafdruk en cijfercode). Zie verder: privacyreglement van Apple voor IPhone

WhatsApp via IPhone –> Zie: privacyreglement van WhatsApp

LinkedIn via IPhone –> Zie: privacyreglement van LinkedIn

Via mijn website –> Mijn website heeft een SSL/TSL certificaat zodat je gegevens, als je mijn website bezoekt of als je het contactformulier invult, veilig zijn. Zie verder: privacyreglement van Domein Registratie (webhosting)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij.

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop ik met jouw gegevens omga.

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ellenjoormann.nl

Ellen Joormann Training & Teamcoaching

Eindhoven, 1 juni 2018