Opstellingen

Systemische familie- en organisatie opstellingen

“Hoe komt het toch dat ik niet goed overweg kan met mijn leidinggevende of met een bepaalde collega?”, “Wat wil ik eigenlijk met mijn leven en mijn werk?”,  “Zit ik nog wel op de goede plek?” of “Hoe komt het dat ik vaak druk en spanning voel op mijn werk?” Achter deze vragen of klachten ligt vaak de behoefte aan veiligheid, erkenning, contact of aan saamhorigheid. Door de positie die je inneemt (of ‘gedwongen’ wordt in te nemen), kan het zijn dat aan deze behoefte niet of te weinig wordt voldaan. De vraag is: wat kun je zelf doen om hier verbetering in te brengen. Opstellingen zijn een middel om te reflecteren op de systemen met haar patronen waarin je verkeert, op de aard en uitwerking van verbindingen en loyaliteiten binnen het systeem en op de vraag of je een juiste balans ervaart tussen wat je geeft (investeert) en wat je ontvangt.

Tafelopstelling bij individuele coaching

Een tafelopstelling, waarin poppetjes de functie van de representanten overnemen, is  een sterke en doeltreffende methodiek bij familie- of organisatieopstellingen. In een individuele coachingssessie van circa anderhalf uur laten de ‘representanten’ van belangrijke mensen uit jouw omgeving, of van jouw gevoelens, doelen of obstakels jou op tafel zien en ervaren welke improductieve dynamiek er speelt en in welke richting je een oplossing kunt vinden.

Systemische opstelling bij teamcoaching

Naast dat een familie- of organisatieopstelling opheldering kan geven in individuele vragen, is systemisch werken een bijzondere vorm van teamcoaching. In een systemische opstelling ga je als team, bestuur of organisatie op zoek naar de oorsprong van een vraag of probleem van een of enkele teamleden of van het hele team en werk je samen aan het herstel van verbindingen en dynamiek in het team of de organisatie.

Vaak spelen gebeurtenissen uit het verleden nog steeds een belangrijke rol. Een team of organisatie lijkt hierin soms op een gezin of familie waarin mensen op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn en zich tot elkaar verhouden. Onbewust spelen vragen als “Wie stond aan de bron van deze organisatie?” en “Wie heeft het hier eigenlijk voor het zeggen?” en zijn als vaste patronen verankerd in het heden. Door een systemische opstelling kan de ineffectieve of schadelijke dynamiek verschuiven en beïnvloedt je de samenwerking op een positieve wijze.

Vragen die zich lenen voor een systemische organisatieopstelling zijn zeer divers en kunnen zowel over het verleden, het heden of over de toekomst gaan: “Hoe heeft deze vervelende situatie binnen ons team kunnen ontstaan?”, “Waar willen wij over vijf jaar staan met onze organisatie?” maar ook: “Wat willen onze klanten en hoe kunnen wij hen beter bereiken?”.

Mijn werkwijze tijdens een opstelling

Voor deelnemers die nog niet eerder een opstelling meemaakten, leg ik kort uit wat de belangrijkste principes en werkwijze zijn en wat er van hen als inbrenger van een vraag, als representant of als toeschouwer wordt verwacht. Vaak begin ik de bijeenkomst met een veilige oefening waarin de betrokkenen hun plek in de ruimte ervaren en onderzoeken welke betekenis die plek voor hen heeft. Vervolgens begeleid ik de groep, aan de hand van een essentiële vraag of kwestie, door de opstelling.

Vorm en duur

Vaak is één bijeenkomst of sessie al voldoende om helderheid te krijgen over een individuele vraag  of over werkpatronen binnen een team. Een opstelling heeft tijd nodig om ‘door te werken’. Eventueel kan na enige tijd een tweede opstelling zinvol zijn om weer een stap verder te komen in het herstelproces.

Meer informatie over mogelijkheden en tarieven en voor het maken van een afspraak met Ellen Joormann.